ΕΚΧΟΡΤΙΣΜΟΣ

Ο εκχορτισμός των χωραφιών που είναι εγκατεστημένα τα φωτοβολταϊκά, είναι εξίσου σημαντικός με τον καθαρισμό των πάνελς. Κι αυτό για δύο λόγους:

  1. Αποσοβείται ο κίνδυνος πυρκαγιών τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι ξερά τα χόρτα που μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα την μερική ή και ολική καταστροφή της εγκατάστασης και,
  2. Όταν τα χόρτα μεγαλώνουν πολύ, σκιάζουν τα πάνελς με αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση αυτών

Αξίζει λοιπόν να συμπεριλαμβάνεται ο εκχορτισμός στην τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεών σας, όπου απαιτείται, ώστε να έχετε πάντα την βέλτιστη απόδοση και την μέγιστη ασφάλεια για πολλά χρόνια.

 

Schedule your ΕΚΧΟΡΤΙΣΜΟΣ estimate today!