ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε συντηρήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και σέρβις με το εξειδικευμένο συνεργείο μας και τους καταρτισμένους μηχανικούς μας. Επεμβαίνουμε για συντήρηση φωτοβολταϊκών σε Αττική, Βοιωτία Εύβοια και Πελοπόννησο  . Προσφέρουμε άρτια εργασία και ανταγωνιστικές τιμές.Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις χρειάζονται τακτική συντήρηση, με διαφοροποίηση μόνο ως προς τα χρονικά διαστήματα και όχι ως προς την αναγκαιότητα, προκειμένου να διαπιστωθούν αδυναμίες, να βελτιστοποιηθούν οι αποδόσεις και φυσικά να αποφευχθούν τυχόν βλάβες που έχουν μεγάλο κόστος.

Προτείνουμε την εκτέλεση συντήρησης κάθε εξάμηνο ή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που προσφέρουμε συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 62446 .  Σε κάθε συντήρηση γίνεται πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης, ελέγχονται όλα τα φωτοβολταϊκά πάνελ για την λειτουργία τους και την απόδοσή τους, οι βάσεις στήριξης, οι πίνακες, τα ινβέρτερ, οι καλωδιώσεις , οι επαφές, οι γειώσεις, οι μονώσεις, τα αντικεραυνικά, τα ινβέρτερς κλπ. Μετρούνται αντιστάσεις, ρεύματα, τάσεις, διαρροές κλπ και παραδίδεται γραπτό report, έντυπο ελέγχου και συντήρησης, στον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος. Επιπλέον της αναφοράς συντήρησης, τηρούμε και βιβλίο επεμβάσεων και συντήρησης για κάθε πάρκο, όπου φαίνεται το ιστορικό του πάρκου, πότε έγινε συντήρηση τι επεμβάσεις έχουν γίνει, service, επισκευές, βλάβες κλπ.

ΚΑΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ = ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ + ΣΙΓΟΥΡΙΑ              

Η εμπειρία μας, διασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις σας, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, θα αποδίδουν πάντα στο μέγιστο χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schedule your ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ estimate today!