ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε συντηρήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και σέρβις με το εξειδικευμένο συνεργείο μας και τους καταρτισμένους ηλεκτρολόγους και τεχνικούς μας. Επεμβαίνουμε για συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια και Πελοπόννησο. Προσφέρουμε άρτια εργασία και ανταγωνιστικές τιμές. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις χρειάζονται τακτική συντήρηση, με διαφοροποίηση μόνο ως προς τα χρονικά διαστήματα και όχι ως προς την αναγκαιότητα, προκειμένου να διαπιστωθούν αδυναμίες, να βελτιστοποιηθούν οι αποδόσεις και φυσικά να αποφευχθούν τυχόν βλάβες που έχουν μεγάλο κόστος. Η συντήρηση της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης προφυλάσει από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης πυρκαγιών ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες!

Προτείνουμε την εκτέλεση συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών κάθε εξάμηνο ή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που προσφέρουμε συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 62446 .  Σε κάθε συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού γίνεται πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης, ελέγχονται όλα τα φωτοβολταϊκά πάνελ για την λειτουργία τους και την απόδοσή τους, οι βάσεις στήριξης, οι πίνακες, τα ινβέρτερ, οι καλωδιώσεις , οι επαφές, οι γειώσεις, οι μονώσεις, τα αντικεραυνικά, τα ινβέρτερς κλπ. Μετρούνται αντιστάσεις, ρεύματα, τάσεις, διαρροές κλπ και παραδίδεται γραπτό report, έντυπο ελέγχου και συντήρησης, στον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος. Επιπλέον της αναφοράς συντήρησης, τηρούμε και βιβλίο επεμβάσεων και συντήρησης για κάθε φωτοβολταϊκό σταθμό, όπου φαίνεται το ιστορικό του πάρκου, πότε έγινε συντήρηση τι επεμβάσεις έχουν γίνει, service, επισκευές, βλάβες κλπ.

ΚΑΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ = ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ + ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ + ΑΣΦΑΛΕΙΑ              

Η εμπειρία μας, διασφαλίζει ότι οι φωτοβολταϊκές  εγκαταστάσεις σας, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, θα αποδίδουν πάντα στο μέγιστο χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schedule your ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ estimate today!