ΒΛΑΒΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Ως πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι- εγκαταστάτες αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οικιών, γραφείων, καταστημάτων, τον ανασχεδιασμό των εγκαταστάσεων και την βελτίωση της ασφάλειάς τους, σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας. Άμεση μετάβαση του συνεργείου μας στην Αττική εντός 2 ωρών και για τις βλάβες εκτός Αττικής εντός 12 ωρών τηρώντας αυστηρά τα ραντεβού μας για τις περιοχές που εξυπηρετούμε!

Schedule your ΒΛΑΒΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ estimate today!