Φόρμα Προσφορών

10 λόγοι για να συντηρήσετε την επένδυσή σας - dp Green Hellas
Πληκτρολογήστε το κείμενο της εικόνας το παρακάτω πεδίο

Νέα

10 λόγοι για να συντηρήσετε την επένδυσή σας - dp Green Hellas
  • Διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία και η υψηλή παραγωγικότητα της εγκατάστασης μέσω της άμεσης διάγνωσης και του εντοπισμού τυχούσας βλάβης ή δυσλειτουργίας.

  • Μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων με αποτέλεσμα να προστατεύεται η σωματική ακεραιότητα και η ανθρώπινη ζωή (από κινδύνους όπως π.χ. η ηλεκτροπληξία λόγω ασυνέχειας ισοδυναμικού βρόγχου).

  • Επιβραδύνεται η διαδικασία φθοράς/γήρανσης του εξοπλισμού. (Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για μη αναστρέψιμη διαδικασία, με συνέπεια μόνιμη απώλεια κερδών και υψηλό κόστος αποκατάστασης.)

  • Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι εγγυήσεις του εξοπλισμού.

  • Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποζημιωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα, σε περιπτώσεις αξίωσης αποζημιώσεων για ασφαλιζόμενα γεγονότα (π.χ. κλοπές, φυσικές καταστροφές, μηχανολογικές βλάβες).

  • Το μακροχρόνιο όφελος από τη συντήρηση είναι μεγαλύτερο από το κόστος της.

  • Μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος ενασχόλησής σας με την εγκατάσταση.

  • Αυξάνεται η αξία μεταπώλησης της εγκατάστασης, σε περίπτωση παρουσίας συμβολαίων συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρία.

  • Το 80% των βλαβών που εμφανίζονται οφείλονται είτε στην πλήρη απουσία συντήρησης, είτε στην κακή συντήρηση.

  • Προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 5, ΦΕΚ 470) με σκοπό την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης