Φόρμα Προσφορών

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - dp Green Hellas
Πληκτρολογήστε το κείμενο της εικόνας το παρακάτω πεδίο

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

dp Green Hellas - Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Στη dp Green Hellas παρέχουμε ετησίως δύο προληπτικές συντηρήσεις του Φ/Β Σταθμού σας. Οι συντηρήσεις εκτελούνται ακολουθώντας αυστηρά το σύνολο των ελέγχων και δοκιμών που προδιαγράφονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο IEC62446:2016.

Έλεγχοι

 • Φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • Στοιχειοσειρών
 • Ηλεκτρικών πινάκων
 • Inverter
 • Kαλωδιώσεων
 • Γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • Υποσταθμών Μ.Τ.
 • Συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης
 • 24/7 παρακολούθηση και τηλεφ. υποστήριξη
 • Ημερήσιες αναφορές παραγόμενης ισχύος
 • Έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων
 • Λίπανση τυχόν κινούμενων μερών
 • Έλεγχος συσφίξεων
 • Έλεγχος βάσεων στήριξης για τυχόν φθορές
 • Πυροσβεστικά μέσα
 • Ασφάλειες
 • Διακoπτικό υλικό
 • Λαμπτήρες
 • Μπαταρίες συναγερμού κτλ.

Διάγνωση Σφαλμάτων

Διαθέτουμε θερμοκάμερες υψηλής ανάλυσης, με τις οποίες το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας μπορεί να πραγματοποιεί θερμογραφικούς ελέγχους σε Φ/Β εγκαταστάσεις για να διαγνώσει τυχόν σφάλματα, όπως:

To φαινόμενο των θερμών κηλίδων (hot-spot) οφείλεται στην ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων Φ/Β στοιχείων που παράγουν χαμηλότερο ρεύμα (λόγω σκίασης, αστοχίας υλικού, αντίθετης πολικότητας κτλ.) σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία που είναι συνδεδεμένα σε σειρά.

Φαινομενο Hot Spot
Φαινομενο Hot Spot

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διαφορά δυναμικού μεταξύ των Φωτοβολταϊκών κυψελών και του πλαισίου των Φωτοβολταϊκών μονάδων. Λόγω αυτής της διαφοράς μπορεί να απελευθερωθούν ηλεκτρόνια από τη Φωτοβολταϊκή κυψέλη προς τη γη, μέσω του γειωμένου Φωτοβολταϊκού πλαισίου. Το φαινόμενο PID μειώνει σταδιακά την απόδοση του Φωτοβολταϊκού πλαισίου μέχρι και 30%.

Φαινομενο PID

Άλλα σφάλματα που μπορούν να συμβούν σε μια Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αποφεύγονται μέσω των παρακάτω προληπτικών ελέγχων με χρήση θερμοκάμερας

Επιθεώρηση κινητήρων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ιχνηλάτες (trackers)

Επιθεώρηση κινητήρων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ιχνηλάτες (trackers)

Επιθεώρηση μετασχηματιστών

Επιθεώρηση μετασχηματιστών

Επιθεώρηση καλωδίων & ηλεκτρολογικών πινάκων

Επιθεώρηση καλωδίων & ηλεκτρολογικών πινάκων

Ζητήστε μας προσφορά για την συντήρηση του δικού σας Φωτοβολταϊκού Συστήματος.