Φόρμα Προσφορών

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - dp Green Hellas
Πληκτρολογήστε το κείμενο της εικόνας το παρακάτω πεδίο

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

dp Green Hellas - Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών

Με εμπειρία από το 1997 στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκατεστημένη συνολική ισχύ μεγαλύτερη από 6,5 ΜW σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες εταιρίες του χώρου, η dp Green Hellas αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού συστήματος με συμφέρουσες τιμές και ποιοτική εργασία.

Φυσικά, στη συνέχεια, η dp Green Hellas αναλαμβάνει την υποστήριξη της εγκατάστασης σε ότι αφορά στην συντήρηση, την αποκατάσταση τυχών βλαβών και τον περιοδικό καθαρισμό.

Net Metering

Η εφαρμογή του Net Metering είναι ένα νέο πλαίσιο αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που συμψηφίζει σε τριετή βάση την παραγόμενη από το Φ/Β ενέργεια, με την καταναλισκόμενη ενέργεια της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού.

Ζητήστε μας προσφορά για την εγκατάσταση του δικού σας Φωτοβολταϊκού Συστήματος.