Φόρμα Προσφορών

Αποκατάσταση Βλαβών Φωτοβολταϊκών Σταθμών - dp Green Hellas
Πληκτρολογήστε το κείμενο της εικόνας το παρακάτω πεδίο

Αποκατάσταση Βλαβών Φωτοβολταϊκών Σταθμών

dp Green Hellas - Αποκατάσταση Βλαβών Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Σε περίπτωση αναφοράς βλάβης ή δυσλειτουργίας ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού, αναλαμβάνουμε τη διάγνωση και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την αποκατάσταση της βλάβης, τηρώντας πάντα τη δέσμευσή μας για ανταπόκριση εντός 24 ωρών από τη στιγμή εντοπισμού του σφάλματος.


Επιπλέον, έχουμε επενδύσει σε εξειδικευμένα μετρητικά όργανα, ώστε να σας προσφέρουμε κάθετες υπηρεσίες διάγνωσης και αποκατάστασης:

  • Service Cars, πλήρως εξοπλισμένα
  • Όργανα για τη μέτρηση της απόδοσης των στοιχειοσειρών της εγκατάστασης
  • Όργανα για τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης, καθώς και της μόνωσης των καλωδίων (MAKROTEST 5360
  • Αναλυτές ποιότητας δικτύου
  • Θερμοκάμερες (FLUKE)

Ζητήστε μας σήμερα να αποκαταστήσουμε τις βλάβες στον Φωτοβολταϊκό Σταθμό σας.